Vandbehandling

Vandbehandling

Vandet som pumpes op fra boringerne smager og lugter ofte ikke særlig godt. Det  kan skyldes et højt indhold af f.eks. jern og svovlbrinte. For at fjerne disse og andre stoffer, behandler vandværket vandet på forskellige måder.

Vandet er ikke ens fra vandværk til vandværk, der er derfor forskel på hvordan vandbehandlingen foregår på de enkelte vandværker. Nogle vandværker foretager ingen behandling af vandet, da det ikke er nødvendigt, og pumper råvandet direkte ud til forbrugeren.

Rens vandværk foretager følgende behandling af vandet

Den dårlige lugt fjernes ved at vandet beluftes, så gassen damper af. Det sker ved at vandet blandes med ilt i trykbeholderen . Det sikrer de senere processer og giver desuden vandet en friskere smag.

Efter iltningen ledes vandet gennem et sandfilter. I filteret omdannes ammonium til nitrit og videre til nitrat. Processen sker ved at bakterier i filteret "spiser" henholdsvis ammonium og nitrit og omdanner det til nitrat. Filtrene er små bakteriologiske fabrikker med mange arbejdere, som det er meget vigtigt, at man passer på, så de kan udføre deres arbejde tilfredsstillende.

I filteret fjernes desuden jern og mangan.

Rødt eller hvidt vand
Hvis dit kolde vand bliver uklart eller misfarvet, skyldes det forstyrrelser i vandets strømninger i ledningssystemet. Rødt vand kan forekomme i forbindelse med brud eller andre forstyrrelser, hvor bl.a. jern og manganrester løsriver sig i ledningsnettet og i selve installationen. For at få rent vand skal du gennemskylle dit ledningssystem ved at lade alle vandhaner løbe, indtil vandet bliver klart. Dette vil normalt vare et par minutter. Vandet er ikke sundhedsskadeligt. Jern forekommer naturligt og i rigelige mængder i de geologiske lag. Jern og mangan fjernes ved filtrering i forbindelse med vandbehandlingen. Det hvide vand skyldes, at vandværket ilter vandet. Der skal ilt i råvandet for at jern og mangan kan filtreres fra og endelig skal drikkevandet indeholde min. 5 mg/l ilt for at sikre vandets velsmag. Når vandet er hvidt, skyldes det overskydende ilt. Det kan også skyldes de haner / blandingsbatterier, som vandet aftappes af. Ilten forsvinder af sig selv, når man lader vandet stå i nogle sekunder. Hvidt vand er altså ikke farligt. 

Efter filtrering  pumpes vandet direkte ud til forbrugeren. Rens vandværk har ingen rentvandstanke.