Velkommen til hjemmesiden for Rens vandværk

Her kan du få oplysninger om dit vandværk

Aflæs jævnligt dit forbrug

Det er en god ide at aflæse vandmåleren mindst en gang om måneden for at undgå større vandspild. En utæt ledning kan nemt betyde at regningen for vand stiger med flere tusinde kroner . Jo tidligere en utæthed opdages desto mindre bliver vandspildet. Det er en god ide at føre regnskab med dit vandforbrug måned for måned , sker der en stigning kan det være at der er en utæt installation i huset.

Check jævnligt om vandhanerne drypper eller toilettet løber. Et toilet der løber kan nemt koste flere tusinde kroner om året.


Hvem ejer vandledning


Vandværket ejer de store hovedledninger , der ligger i vejen.

Fra hovedledningerne er der stikledninger til de enkelte huse, 

vandværket ejer stikledningen fra hovedledning til skel , det betyder at det er vandværkets ansvar at vedligeholde disse ledninger.


Fra skel og ind til ejendommen er det grundejerens ledning, og derfor er det også grundejerens ansvar at vedligeholde den del af stikledningen. Stophanen eller målerbrønd er som regel placeret ved skel.
Pas godt på grundvandet


Desværre siver f.eks. sprøjtemidler, kvælstof, olie og benzin ned i grundvandet og ødelægger det i lang tid fremover. Indtil for få år siden troede man, at lerlagene var en effektiv barriere for forurening, men sprækker i leret betyder, at forureningen alligevel kommer igennem. 

 

   Derfor er det vigtigt
   

  -at bruge sprøjtemidler med omtanke 
  -ikke at hælde maling- og lakrester i afløbene
  -at passe på, hvor man stiller dunke med olie og benzin.