Om vandværket

Vandværket er stiftet i 1938 og forsyner i dag 168 forbrugere med rent drikkevand . Årligt udpumpes  der ca. 30000 m3 vand . Vandværket og ledningsnettet er gennem årene blevet moderniseret og renoveret senest i 2023 hvor vi  kunne færdiggøre udskiftningen af gamle jernrør , filteranlægget i vandværket er blevet udskiftet 2013  I 2010 blev der etableret en nødforsyningledning til Tinglev  vandværk. I 2002 blev der lavet en ny grundvandsboring.

Ledningsnettet er på ca. 14 km

klik på billedet for at få det større

forsyningsområde